การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน จัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2566
เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก