การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอที

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านไอที
ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1