กิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการแสดงละครเวที ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียน
เข้าร่วมรับชมการแสดง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 5

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก