ขอเชิญรับชมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์

ขอเชิญรับชมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
http://bit.ly/3XogaFP