ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 คลิก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 คลิก

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 คลิก