โรงเรียนปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2566
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
– วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว –
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
– วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ –
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566
– วันอาสาฬหบูชา –
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566
– วันเข้าพรรษา –