การประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “บทเพลงเทิดพระคุณแม่”

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
ในหัวข้อ “บทเพลงเทิดพระคุณแม่”
สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล อาคาร 3 ชั้น 5
ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น
การประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น
โดยจะเริ่มประกวดในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ระดับชั้น ม.ต้น วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ระดับชั้น ม.ปลาย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
การประกวด ให้ผู้เข้าประกวด เลือก 1 บทเพลง (เท่านั้น)
ตามรายชื่อเพลง ดังนี้
1.เพลงค่าน้ำนม
2.เพลงอิ่มอุ่น
3.เพลงใครหนอ
4.เพลงแม่ (เสก โลโซ)
การประกาศผลการแข่งขัน ผ่านช่องทางเพจของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หลังเวลา 18.00 น.