กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.
โรงเรียน จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
และร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน