ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก SOCIETYOF TEACHERS, RESEARCHERS, ADMINISTRATORS, AND PROFESSIONALS INC. (STRAP INTERNATIONAL)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจาก SOCIETYOF TEACHERS, RESEARCHERS, ADMINISTRATORS, AND PROFESSIONALS INC. (STRAP INTERNATIONAL)
จากประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน
ณ ห้องประชุมอาจารย์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก