การประกวดกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสตรีไทย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสตรีไทย
หัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก