การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก