การประกวดแข่งขับร้องเพลง “บทเพลงเทิดพระคุณแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดแข่งขับร้องเพลง “บทเพลงเทิดพระคุณแม่”
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้แบ่งการประกวด ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก