การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณาจารย์ที่รับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก