กิจกรรมประกวด Recycle Fashion Show เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.40-16.20 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวด Recycle Fashion Show
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้เกียรติมอบรางวัล การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และการประกวด
Recycle Fashion Show พร้อมกล่าวปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก