โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
โรงเรียน เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก