การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “อรุณเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 2)
โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร และผู้แทนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง
เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชาสัมพันธ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก