การมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – สมาคมวิทยาศาสตร์ – อพวช. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก