กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
งานพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก