ขอเชิญชวนชาว พ.ม. ร่วมฟังดนตรีกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
เเละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ขอเชิญชวนชาว พ.ม. ร่วมฟังดนตรีกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
เวลาพักกลางวัน มาพักใจ ไปกับการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
พบกันในระหว่างวันที่ 6- 7 กันยายน 2566
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร