การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 สิหาคมจ – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างคณะนักเรียน
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิยาลัยการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก