รับสมัคร นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัคร
นักกีฬาแบดมินตัน
รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียน
(สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี
สมัครได้ที่ QR Code