รับสมัครนักกีฬาปิงปองร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนใดที่สนใจสมัครนักกีฬาปิงปอง
สามารถสมัครได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทั้งชายและหญิง
คุณสมบัติ
– พร้อมฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
– มีความอดทนมุ่งมั่นในการซ้อมพร้อมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา
สมัครได้ที่ QR Code