งานเกษีย­ณอายุราชการ ปี 2566 “ยังคงคิดถึงเหมือนเคย” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น.
งานเกษีย­ณอายุราชการ ปี 2566 “ยังคงคิดถึงเหมือนเคย” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภรรักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้
โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ณ หอประชุมภัทรมหาราช

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก