การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มรภ.พระนคร

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.
โรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มรภ.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยคณะกรรมการได้ทำการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักเรียน
ในประเด็นด้านต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก