กิจกรรมค่ายบูรณาการ Sci-Math-ArtCamp ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม พ.ศ. 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์ และศิลปะ
จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ Sci-Math-ArtCamp ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเล

ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงแรม บีช บีทูบี จังหวัดระยอง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก