การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของโรงเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก