ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ตามกฏ ระเบียบ และวินัยของโรงเรียนให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน