สอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2567 ประเมินความรู้ก่อนเข้า ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบจำนวนมาก