มอบชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มอบชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6