คลายเครียดเคลื่อนที่

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กรมสุขภาพจิต ได้นำรถคลายเครียดเคลื่อนที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้บริการกับคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร