ประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนการสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2567 อันดับที่ 1 – 10

ตามที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้คะแนนสอบเรียงตามอันดับที่ 1 – 10 จำนวน 18 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ได้คะแนนสอบเรียงตามอันดับที่ 1 – 10

คลิกที่นี้