ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พิจารณาหารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ทางสมาคม
ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายถาวร สกุลดี เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566