รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบปกติ)

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

– จำหน่ายใบสมัคร 12 ธันวาคม 2566 – 28 มกราคม 2567

– รับสมัคร 27-28 มกราคม 2567

– สอบคัดเลือก 17 กุมภาพันธ์ 2567

– ประกาศผลสอบ 29 กุมภาพันธ์ 2567

– มอบตัว 2 มีนาคม 2567