ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงราวกับพรหมลิขิต ชาวสาธิตร่วมสุขเกษตรศานต์”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงราวกับพรหมลิขิต ชาวสาธิตร่วมสุขเกษตรศานต์” ณ หอประชุมโรงเรียน ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ขับร้องเพลงลูกกรุง ประกวดเทพบุตร-นางนพมาศ และประกวดเต้นหางเครื่อง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนระดับชั้น ม.3