มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชนะกิจกรรมการประกวดเขียนบทละครเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในโครงการ P.M. MOVIE HOUSE

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชนะกิจกรรมการประกวดเขียนบทละครเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในโครงการ P.M. MOVIE HOUSE เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 จัดโดยคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ