รายงานการจำหน่ายใบสมัครสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566)

รายงานการจำหน่ายใบสมัครสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566 – วันที่ 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ เวลา 08.30-16.00 น.
สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566) จำหน่ายใบสมัครไปแล้ว
ม.1 จำนวน 659 ชุด
ม.4 จำนวน 68 ชุด
สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567