เชิญชวน ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน ประกวดออกแบบประตูเลื่อนเหล็กหน้าโรงเรียน

เชิญชวน ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน ประกวดออกแบบประตูเลื่อนเหล็กหน้าโรงเรียน นำเสนอความเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” (ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน)
ขนาด กว้าง 4.98 ม. สูงไม่น้อยกว่า 1.92 ม.
ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
-ผลงานการออกแบบขนาด A3
-ส่งผลงานที่ห้องธุรการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2
-หมดเขตรับผลงาน 31 มกราคม 2567