มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทวงสตริง

วันที่ 3 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทวงสตริง (รุ่นไม่จำกัดอายุ) การแข่งขัน The 6th Valaya Music Compettition 2023 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์