คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ILOILO STATE UNIVERSITY OF FISHERIES SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISUFST) ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ILOILO STATE UNIVERSITY OF FISHERIES SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISUFST) ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน