มอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน