มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแฟนพันธุ์ ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

นที่ 23 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันแฟนพันธุ์ ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม