มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันซูโดกุ และ แข่งขัน 180IQ

วันที่ 23 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันซูโดกุ และ แข่งขัน 180IQ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2567 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์