PM Presidential Debate

นที่ 24 มกราคม 2567 งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม PM Presidential Debate ซึ่งเป็นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์