ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

มอบตัวจริง

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00-12.00 น.

ติดต่อรับเอกสารรายงานตัวและรายเอียดการมอบตัว
วันที่ 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 67
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก