ผู้ปกครอง นักเรียน และ/หรือ บุคคลทั่วไป วันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 ติดต่อราชการได้ที่ห้องวิชาการ

ติดต่อราชการได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 – 5 เมษายน 2567

ผู้ปกครอง นักเรียน และ/หรือ บุคคลทั่วไป

ติดต่อราชการได้ที่ห้องวิชาการ หรือ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333

เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

1.แจ้งการลาออกของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

2.รับสมุดรายงานผลการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 (สมุดพก)

3.รับเงินประกันของเสียหาย นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

4.รับเอกสาร ป.พ.1 (ใบ Transcript) และใบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6