ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active”

ประกาศ!!! รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active” ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แล้วพบกันนะครับผม

33