ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๗๑ ปี พ.ม.

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๗๑ ปี พ.ม.

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๗๑ ปี พ.ม. ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียน