พบอาจารย์ประจำชั้นภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและชำระเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร