แสดงความยินดีกับนักเรียน ผ่านการคัดเลือกในรอบ Audition จาก 90 ทีม คัดเลือกผ่าน 25 ทีม

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์ แสดงความยินดีกับนักเรียน ผ่านการคัดเลือกในรอบ Audition จาก 90 ทีม คัดเลือกผ่าน 25 ทีม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมภาคกลางMBK COVER DANCE 2024 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) ลาน Avenue A ชั้น G