แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์ แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน โครงการ Thailand Spelling Bee , (TSB2023)จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์